Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie (Ostatnia aktualizacja: 18.08.2022)

Dokument ten ma na celu przekazać Ci wiedzę odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane i ich ochronę z najwyższą starannością. Postępujemy według ustalonych zasad przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies jak również innych technologii, które pomagają nam w personalizowaniu dla Ciebie oferty naszego sklepu. Nasza działalność wciąż się rozwija i w związku z tym zmieniać może się też ten dokument. Jest on jednak na tyle przejrzysty i przyjazny, że wierzymy, że z przyjemnością tu od czasu do czasu zajrzysz i sprawdzisz co się zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Dla ułatwienia na początku dokumentu wskazujemy datę ostatniej jego aktualizacji.

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: www.pesport.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

Pesport.PL SP. Z O.O.

ul. Stargardzka 8A

54-156 Wrocław

NIP: 914-156-99-65

BDO: 000491702

KRS: 0000944775

3. Z administratorem możesz się skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@pesport.pl. Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, czy imię i nazwisko.

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie i zachowuje wszelkie środki potrzebne do zachowania bezpieczeństwa danych.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o   Prowadzenie newslettera

o   Prowadzenie systemu komentarzy

o   Prowadzenie rozmów typu chat online

o   Obsługa zapytań przez formularz

o   Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

o   Realizacja zamówionych usług

o   Windykacja należności

o   Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich preferencjach zakupowych w następujący sposób:

o   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

o   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

7. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak przekazania pewnych informacji może powodować brak możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia pożądanego celu np. zrealizowania umowy sprzedaży czy kontaktu.

8.W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.  Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3.  W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: linuxpl.com

2. Dane rejestrowe operatora hostingu: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

3. Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności operatora hostingu.

4. Operator hostingu:

o   stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

o   stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

o   stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

o   stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

o   stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

o   stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

5. Operator hostingu w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

o   zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

o   czas nadejścia zapytania,

o   czas wysłania odpowiedzi,

o   nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

o   informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

o   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

o   informacje o przeglądarce użytkownika,

o   informacje o adresie IP,

o   informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

o   informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o   operator hostingu na zasadzie powierzenia

o   kurierzy

o   operatorzy pocztowi

o   operatorzy płatności

o   operatorzy systemu komentarzy

o   operatorzy rozwiązania typu chat online

o   Formuła zakupowa Twisto

o   upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

o   podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

7. Gwarantujemy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy i zawsze kierujemy się priorytetem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

8. Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych przez poszczególne podmioty, którym możemy powierzać dane, znajdziesz tutaj tutaj.

4. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

1) Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia poszczególnych usług

3) Możemy podejmować w stosunku do Twoich danych czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4) Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej).

5) Cele i podstawy przetwarzania:

o   Newsletter

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Ciebie w procesie zapisu na newsletter), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora realizowany poprzez marketing bezpośredni)

o   Obsługa poczty e-mail

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona przez Ciebie zgoda). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne by nawiązać skuteczny kontakt. Przetwarzanie danych ma miejsce w celu nawiązania z Tobą kontaktu. Wysyłając do nas wiadomość przekazujesz nam swoje dane, takie jak adres e-mail lub inne zawarte w treści wiadomości. Po zakończeniu kontaktu podane dane będą przetwarzane w celu archiwizacji korespondencji na potrzeby ochrony uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

o   Rejestracja i zarządzanie kontem

Zakładając konto w naszym Serwisie podajesz nam swoje dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i utrzymywania w naszym Serwisie konta.

o   Zamówienie i sprzedaż

Składając zamówienie w naszym Sklepie podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, np. takie jak: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki zamówienia, numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia. Dane te przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wystawienie faktury), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celach archiwalnych i statystycznych). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową. Po upływie tych terminów dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych czy dla identyfikacji klienta powracającego).

o   Reklamacje i odstąpienie od umowy

W procesie składania reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w ich treści. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla skutecznego skorzystania ze swoich praw. Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Po realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele archiwalne i dowodowe – prawnie uzasadniony interes Administratora).

o   Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji (RODO)

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obowiązek prawny  Administratora.

o   Cookies

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda udzielona przez Ciebie przed pełnym załadowaniem strony internetowej)

o   Cele rachunkowe

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany poprzez wystawienie faktury VAT)

o   Cele dowodowe

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych)

5. TWOJE PRAWA

1. Administratorem Twoich danych jest Pesport.PL SP. Z O.O.

ul. Stargardzka 8A

54-156 Wrocław

NIP: 914-156-99-65

BDO: 000491702

KRS: 0000944775

2. Z Administratorem możesz skontaktować się również pod adresem mailowym: biuro@pesport.pl

3. Żądanie z zakresu przetwarzania danych osobowych możesz zgłosić mailowo na adres administratora danych

4. Na podstawie RODO przysługują Ci konkretne uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

o   Prawo dostępu do informacji

jeżeli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo wiedzieć co się z nimi dzieje. Mamy wobec Ciebie obowiązek informacyjny, który realizujemy między innymi przez umożliwienie Ci zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

o   Prawo dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących

jeżeli otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, mamy obowiązek Ci taki dostęp umożliwić. Wystarczy, że zwrócisz się do Administratora danych, a on ma obowiązek udzielić Ci dostępu w terminie miesiąca. Jeżeli nie będziemy mieć możliwości zrealizowania obowiązku w tym terminie, poinformujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane i w jakim terminie udzielimy kompletnej odpowiedzi (w takim wypadku możemy przedłużyć początkowy termin jedynie o dwa miesiące).

o   Prawo do sprostowania danych osobowych

jeżeli uważasz że Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, na Twoje żądanie mamy obowiązek ich sprostowania lub uzupełnienia

o   Prawo do usunięcia danych osobowych

jeżeli chcesz zostać zapomnianym – masz takie prawo. Oznacza to, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia. Możesz też żądać usunięcia części danych. Jeżeli prawo przewiduje konieczność uwzględnienia Twojego żądania, administrator usunie żądane dane. Naszym obowiązkiem jest przekazać Ci informacje czy możemy usunąć dane jak również jakie są podstawy i powody ich ewentualnego dalszego przetwarzania.

o    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

w określonych prawem przypadkach, po otrzymaniu Twojego żądania ograniczenia przetwarzania danych, mamy obowiązek oznaczyć przechowywane dane osobowe w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach. Termin ten możemy przedłużyć wyłącznie z uzasadnionych przyczyn.

o   Prawo do przenoszenia danych

jeżeli będziesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, a po analizie stwierdzimy, że Twoje żądanie spełnia niezbędne warunki, mamy obowiązek zrealizować Twoje żądanie.

o   Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

Jeżeli nie życzysz sobie, aby Twoje dane były w dalszym ciągu przetwarzane przez administratora możesz złożyć sprzeciw. Uwzględnimy go, jeżeli nie będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności (czyli np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

o   Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

4. Nie zawsze będziesz mógł ze wszystkich wymienionych powyżej uprawnień skorzystać. Wynika to wyłącznie z przepisów prawa. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami a chętnie je wyjaśnimy.

6. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. LOGI ADMINISTRATORA

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

9. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookie, odwiedzając sekcję “Ustawienia plików cookies” na dole strony.

Ustawienia preferencji

o   Wymagane (nie da się odznaczyć)
Dzięki tym plikom możemy zapewnić prawidłowe działanie takich funkcji jak logowanie, czy dodawanie produktów do koszyka. Odznaczenie tego śledzenia uniemożliwiałoby korzystanie z witryny oraz dokonywania zakupów.

o   Wydajnościowe (można odznaczyć)
Dzięki tym plikom możemy zbierać i anonimowo gromadzić informację na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. To śledzenie informuje nas m.in. o odwiedzanych podstronach, spędzonego na nich czasu oraz napotkanych problemów. Dzięki tym plikom cookies możemy poprawić wydajność strony oraz dostosowywać ją pod preferencje użytkowników.

o   Funkcjonalne (można odznaczyć)
Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają dostosowanie strony do potrzeb i preferencji użytkownika poprzez zapamiętanie wszystkich wyborów dokonywanych na stronach np. nazwa użytkownika.

o   Reklamowe (można odznaczyć)
Dzięki tym plikom cookie możemy udostępnić spersonalizowane treści reklamowe na stronach Pesport oraz witrynach zewnętrznych. Ich odrzucenie może skutkować wyświetleniem reklam niedopasowanych pod zainteresowania użytkownika.

2. Jak cofnąć zgodę na pliki cookies?

o   Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki na urządzeniu użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików cookies) lub taką zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies). W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym urządzenia.
Usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczenia plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

11. ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA

1. W celu zapewnienia Ci dobrej komunikacji i bieżących informacji o naszym funkcjonowaniu, stworzyliśmy usługę newslettera, do której zapis jest dobrowolny, jednak podanie danych jest niezbędne do wysłania Ci newslettera oraz informacji marketingowych na których przesłanie wyrazisz zgodę.

2. Dostawcą usługi newsletter jest Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-352, ul. Grzegórzecka 21).

3. Twoje dane przekazane nam w celu skorzystania przez Ciebie z usługi newslettera, nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską.

4. Dane, które podasz w formularzu zapisu na newsletter, będą przetwarzane wyłącznie w celu cyklicznej wysyłki newslettera.

5. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera, wycofania zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Z usługi newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie aktywnego linku z informacją „Anuluj subskrypcję”. Po rezygnacji z usługi newslettera, Twoje dane podane w związku z jego wysyłką mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami co stanowi nasz w pełni uzasadniony interes.

7. Dane osobowe przekazane nam podczas zapisania się na newsletter będziemy przekazywać wyłącznie serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy  usługi poczty elektronicznej i dostawcy usługi newsletter.

8. W stosunku do danych podanych podczas zapisu na newsletter przysługują Ci wszystkie prawa wymienione powyżej w punkcie 4.

9. Twoje dane podane podczas zapisu na newsletter nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.